فلسفه و عرفان

یکشنبه 7 اسفند 1390 ساعت 21:18

نکته 196 از هزار و یک نکته حضرت علامه حسن زاده آملی:


فلسفه حرف می آورد و عرفان سکوت. آن عقل را بال و پر می دهد و این عقل را بال و پر می کند. آن نور است و این نار. آن درسی بود و این در سینه. از آن دلشاد شوی و از این دلدار. از آن خداجو شوی و از این خدا خو. آن به خدا کشاند و این به خدا رساند. آن راه است و این مقصد، آن شجر است و این ثمر آن فخر است و این فقر، آن کجا و این کجا.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.